Drijfveren in je team

Hoe zorgen we voor een optimale samenwerking?


Met een team drijfverenscan verbeteren we de samenwerking, communicatie en interactie in jouw team. Tijdens een teamsessie worden teamleden zich bewust van wie ze zijn, maar leren ze ook de ander beter kennen. Teamleden ontdekken waarom iets wel of niet werkt en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Ze ontdekken elkaars drijfveren en wat ze nodig hebben voor een goede samenwerking.


Optimaal presteren door elkaar te versterken

Elk individu neemt eigen bagage mee zoals persoonlijke ambities, achtergrond en talenten. Weten wat de ander beweegt, versterkt de samenhang in een team.

De team drijfverenscan van Intodrives brengt intrinsieke motivatie van teamleden in kaart. De scan laat zien waar weerstanden liggen op gedrag en in welke omgeving het teamlid het beste tot zijn of haar recht komt.

Wanneer zet je een drijfverenscan in?


  • Je wilt de samenhang in het team versterken

  • Je wilt de onderlinge communicatie versterken

  • Je hebt de behoefte om effectiever gezamenlijke doelen te realiseren

  • Je kiest voor teambuilding en persoonlijke bewustwording

De drijfverenscan van Intodrives is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij onderscheidde diverse drijfveren en omschreef hun samenhang. Met de drijfverentest van Intodrives wordt in kaart gebracht door welke drijfveren iemand gemotiveerd wordt. De uitkomsten worden weergegeven in een profiel. Hierin is weergegeven in hoeverre de persoon wordt gedreven door elk van de zes onderzochte drijfveren. Maar wat is een drijfveer eigenlijk?

Drijfveren gaan over wat iemand motiveert en hoe iemand denkt. Een persoon reageert vaak onbewust vanuit de drijfveren die voor hem belangrijk zijn. Drijfveren vormen zijn normale denkkader. Het grootste deel van de tijd is men zich niet bewust van de eigen drijfveren. De uitwerking van iemands drijfveren zijn zichtbaar in het gedrag

Benieuwd of de team drijfverenscan voor jouw team interessant is? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek waarin we samen inventariseren waar jouw team behoefte aan heeft.

Meer weten? Bel met

Ellen Selderijk M 06 150 48 909


Contact!